Veiligheid staat bij Buitenlust Vlake hoog in het vaandel en is essentieel voor het bieden van kwaliteit. Om de veiligheid en kwaliteit te garanderen is Buitenlust Vlake in het bezit van ondersteunende keurmerken, bewijsstukken, certificering en diploma’s. Klik hier om mijn CV te bekijken.

Kamer van Koophandel
Dit handelsregister is de basisregistratie waarin alle bedrijven, rechtspersonen en andere organisaties die deelnemen aan het economisch verkeer, ingeschreven staan. Zo heb je rechtszekerheid bij het zakendoen want je ziet namelijk met wie je te maken hebt. Buitenlust Vlake staat bij geregistreerd onder het KvK nummer 75740443.

VOG verklaring omtrent gedrag
Een verklaring waaruit blijkt dat gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Op aanvraag wil ik de VOG opsturen.

BIG geregistreerd
Het BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) is een wettelijk, online en openbaar register. Alleen wie in het BIG-register staat, mag een beschermde beroepstitel voeren en mag de bij het beroep horende voorbehouden handelingen zelfstandig uitvoeren. Het BIG-register geeft duidelijkheid over de bevoegdheid van de zorgverleners. Iedereen kan het register raadplegen.

In bezit van een AGB-code
De Algemeen Gegevens Beheer (AGB) code is een uniek codenummer in een register van Nederlandse zorgverleners of zorgverleningsinstanties. De AGB-code is op grond van de WMG sinds 1 januari 2016 verplicht voor alle formele zorgverleners, en dient voornamelijk voor declaraties aan zorgaanbieders.

In bezit van BHV diploma
Bedrijfshulpverlener (BHV) is opgeleid om in geval van nood de werknemers en klanten in veiligheid te brengen en hulp te verlenen. Zo weet een bhv’er hoe hij mensen uit een brandend gebouw moet krijgen en hoe hij bij een ongeval eerste hulp moet verlenen. Een bhv’er kan bijvoorbeeld mensen reanimeren en verbanden aanleggen.

Ik werk met een zorgplan en zorgovereenkomst in geval van dagbesteding en logeren
Met een individueel zorgplan werkt Buitenlust op een actieve manier aan de gezondheid van het kind. We helpen bij het maken van keuzes die op dat moment in het leven passen en kunnen zo zorg op maat bieden.

Aansprakelijkheid
Buitenlust is niet aansprakelijk bij eventueel letsel/schade. Aanwezigheid op ons terrein geschiedt op eigen risico. Voor deelname aan o.a. een coachingssessie dient het risicoformulier getekend te zijn.

Privacyreglement
Documenten zullen zonder toestemming niet verspreid worden. Wanneer er sprake is  het opvragen van een rapportage zullen namen  worden afgeschermd.

Lid van branchevereniging V-PCN
De Vereniging Paarden Coaching Nederland is de beroepsvereniging voor paardencoaching. V-PCN staat primair voor het borgen van de kwaliteit ten behoeve van het coachen met behulp van paarden in Nederland, uiteraard naast het behartigen van de maatschappelijke en financiële belangen van en voor haar leden. Na toetsing, ben ik goedgekeurd voor het kwaliteitsregister!

Goedgekeurd leer- en werkbedrijf
Erkend leerbedrijf. Vind ons op stagemarkt.nl.  

Opleiding tot life- en paardencoach gevolgd bij Essentie, deze is in het bezit van onderstaande keurmerk:

ICR keurmerk opleiding geregistreerd lifecoach
ICR Coach Register certificeert wereldwijd ICR practitioners (coaches) & hun bedrijven en is 100% onafhankelijk. ICR Coach Register is het wereldwijde keurmerk en register voor goed opgeleide professionele ICR coach practitioners.